reageren -> vragen, mededelingen, opmerkingen

Wij verwelkomen uw reactie over het Pieterpad zeer. Wij zijn zeer benieuwd wat u vindt van het Pieterpad, van de gids, van de markering, van de accomodaties of van deze site. Wij gebruiken uw reactie om het Pieterpad en de Pieterpad-site voortdurend te verbeteren. 

Uw reactie is voor ons pas bruikbaar als u duidelijk het hoe, wat, waar, wanneer en waarom aangeeft:

  • heeft u een opmerking, vraag of mededeling over de gids vermeldt u dan a.u.b. welke druk u heeft gebruikt. In het colofon van de gids, voorin het boekje is het nummer en het jaartal van de druk aangegeven.  
  • betreft uw opmerking de markering probeer dan zo nauwkeurig mogelijk aan te geven waar of over welk gedeelte deze zich (niet) bevond(en), het liefst met behulp van een kaartje.
  • betreft uw opmerking de routebeschrijving probeer dan a.u.b. met bladzijde en regelnummers zo goed mogelijk aan te geven op welke tekstpassage uw opmerkingen betrekking heeft.
  • betreft uw opmerking de route probeer ook dan zo goed mogelijk aan te geven welk gedeelte van de route u bedoelt. Illustreer dit zo mogelijk met een kaartje.
  • betreft uw opmerking de accommodaties geeft u dan a.u.b. zo goed mogelijk de achtergrond aan van uw klacht of compliment. Anonieme klachten over accommodaties worden niet in behandeling genomen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan de betrokkene, de inhoud van uw reactie zonodig wel.

U kunt uw vragen, mededelingen en opmerkingen schriftelijk of per e-mail inzenden. Voor een inzending per e-mail klikt u hier

 

Een schriftelijke inzending stuurt u naar:

Werkgroep Pieterpad

Pastoor van de Loolaan 2

6823 BC  Arnhem