Etappe Roermond - Sint Odiliënberg

Kaart 37, blz 137

Vanwege de aanleg van de A73 en de N280 is er een nieuwe route ontwikkelt oostelijk van Roermond. Wilt u toch naar of vanuit Roermond lopen volg dan onderstaande beschrijving. Let goed op: daar waar de oude en nieuwe route aan elkaar raken volgt de markering de nieuwe route oostelijk van Roermond. Daarbuiten vindt u ook markeringen langs de onderstaande route. De markering langs de oude route naar Roermond wordt niet meer onderhouden.

Richting Noord - Zuid

Vanuit het station van Roermond het stationsplein oversteken en de verkeersweg. Het plein naar links oversteken en daar de Hamtraat ingaan. (letop: er zijn hier ook makeringen van een andere route!) Tegen het eind van de Hamstraat, waar links de huizen ophouden, schuin naar links een stukje van het Munsterplein oversteken, voor de kerk langs gaan en weer naar links, om de kerk heen. Na het standbeeld van architect Cuypers rechtsaf de Graaf Gerardstraat in. Aan het eind daarvan rechtsaf om de HEMA heen, Kloosterwandplein, rechtdoor Kloosterwandstraat. Dan linksaf Schuitenberg. Deze straat uitwandelen en met behulp van een zebrapad rechtdoor een verkeersplein oversteken in de richting van een monument. Dit aan de linkerhand houden en de rijksweg gaan volgen. Na een brug over de Roer linksaf een tegelpad opgaan achter de Shell-benzinepomp om. Vervolgens over een geel brugje gaan, omhoog de dijk op en rechtdoor het park van kasteel Hattem in. Het rechter van de twee voetpaden nemen. Het is een wat bochtig pad. U passeert nog een oorlogsmonument, daarna het kasteel, en komt dan op een T-kruising. Rechtdoor gaan, via een klaphek een onverhard pad volgen, tot vlak voor de spoorlijn. Rechts en weer door een klaphek gaan. Het spoor volgen tot aan de spoorwegovergang waar u linksaf over het spoor gaat. Met een slinger de snelweg kruisen en vlak daarna een veldweg naar rechts nemen. Na ca. 500 m met een slinger naar links uw richting vervolgen. Deze weg helemaal aflopen, een weg naar rechts negeren en twee maal een asfaltweg kruisen.

Ca één km na de tweede kruising met een asfaltweg, waar bos begint, linksaf gaan (opengesteld). Bij boerderij bocht naar links en naar rechts volgen. Weg aflopen tot T-kruising. Daar linksaf. Wat verder komt u tussen twee witte stenen palen door op een asfaltweg uit. Rechtsaf gaan, meteen oversteken en links van de weg over een klinkerpaadje doorwandelen naar St. Odiliënberg. Daar via het kerkplein en het Raadhuisplein (voormalige raadhuis links houden), de Sint Wirostraat inslaan, verderop St. Odiliastraat. 

Lees nu verder bij kaart 37 regel 10.

Richting Zuid - Noord

kaart 37, blz 139, regel 7 

Iets verder bij een driehoekig perkje met wegkruis naar rechts de St. Odiliastraat ingaan. Daarna door de St. Wirostraat en over het Raadhuisplein en het Kerkplein verder gaan naar de weg langs de Roer. Deze weg volgen over het rechts ervan gelegen klinkerpaadje. Aan het eind hiervan linksaf gaan tussen twee witte stenen palen door. Dan de eerste weg rechts (bordje ‘opengesteld’). Bij een boerderij gekomen met een bocht naar links en naar rechts er omheen gaan en doorlopen tot een T-kruising. Rechtsaf gaan en onmiddellijk daarna op splitsing rechts aanhouden. Deze weg voorlopig volgen, niet afslaan. Op de kruising met de asfaltweg rechtdoor gaan. Ca. 200 m verder, waar de weg naar links buigt, over een kleine akkerweg rechtdoor gaan. Op een kruising met een asfaltweg verder rechtdoor gaan. Na ca. 750 m met een slinger naar links uw richting vervolgen.

Uiteindelijk komt u uit op de Leropperweg die u naar links opgaat. Met een slinger de snelweg kruisen en daarna, na de spoorwegovergang, rechtsaf een onverhard pad langs het spoor volgen. Verderop door het klaphek en linksaf gaan. Dit pad komt met een ruime bocht via weer een klaphek uit bij het park rondom kasteel Hattem. Hier rechtdoor gaand een asfaltpad nemen. Het kasteeltje ligt dan rechts van u evenals iets verder een oorlogsmonument. Aan het eind rechtdoor omlaag en over een bruggetje gaan. Pad vervolgen achter een benzinepomp om. Uitgekomen op de rijksweg rechtsaf gaan en doorlopen tot een druk verkeersplein met rechts een monument. Daar met behulp van een zebrapad oversteken en rechtdoor Schuitenberg opgaan. Op kruising rechtsaf, Kloosterwandstraat. Naar links om de HEMA heen (Graaf Gerardstraat) en dan weer naar links het Munsterplein op. Naar rechts voor de kerk langs gaan en schuin naar rechts een stukje van het Munsterplein oversteken. Dan rechtsaf de Hamstraat in. Aan het eind rechtdoor naar het station.