Route -> deel II, 9e druk (2016)

Inhoud

Etappe kaart bladzijde soort
Braamt - Millingen aan de Rijn 12 65 Stremming
Swolgen - Venlo 26 103 Verbeterde routebeschrijving
Strabeek - Sint Pietersberg 48 183 Verbeterde routebeschrijving
Strabeek - Sint Pietersberg 50 190 Aansluiting met GR5
       

In onderstaande teksten wordt met regelnummers gewerkt. Regels worden geteld vanaf de eerste zin van de routebeschrijving op een bladzijde. Regels met de etappe-aanduiding en over de bereikbaarheid, overnachten en horeca worden niet meegeteld. Wanneer u in de richting zuid-noord loopt worden de regels van de routebeschrijving in de noord-zuid richting ook niet meegeteld. Ook andere teksten dan de routebeschrijving (zoals bijvoorbeeld aanlooproutes in cursief) worden niet meegeteld.

De eerste en de laatste regel van de hieronder opgenomen nieuwe of verbeterde routebeschrijving zijn herkenbaar terug te vinden in uw boekje.

In de informatieblokjes rechtsboven elke wijziging is weergegeven of de gewijzigde route is gemarkeerd en of de wijziging noodzakelijk is. Wanneer de wijziging als noodzakelijk staat aangeduid, dan is het niet meer mogelijk om de route of de routebeschrijving uit de gids te gebruiken. Als de wijziging niet noodzakelijk is, betreft de wijziging een verbetering. U kunt in dat geval ook de route uit de gids nog volgen maar dit wordt niet aangeraden omdat in de meeste gevallen de markering de gewijzigde route zal aangeven. 


Stremming

Etappe Braamt - Millingen aan de Rijn

Kaart 12, blz 65

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 04-01-2018

 n.v.t.

 n.v.t.

 n.v.t.

Vanwege de hoge waterstand in de Rijn zal de veerdienst Millingen - Pannerden/Tolkamer vanaf zaterdag 6 januari uit de vaart gaan. Er is geen alternatieve verbinding naar Millingen aan de Rijn. Wandelaars wordt daarom geadviseerd de etappe te beŽindigen (of te starten) in Tolkamer.

Kijk op www.kievitsveerdiensten.com voor nadere informatie over hervatting van de veerdienst, of volg het Pieterpad op Facebook en Twitter.


Verbeterde routebeschrijving

Etappe Swolgen - Venlo

Kaart 26, blz 103

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 03-12-2016

 Ja

 n.v.t.

 n.v.t.

Een informatiepaneel en wandelwijzer die in de beschrijving worden genoemd zijn verplaatst naar een andere plek langs de route.

Richting Noord - Zuid

kaart 26, blz 103, regel 13

Linksaf, en de eerste bosweg rechts nemen. Na ca. 700 m, voor een flauwe bocht naar links, rechtsaf een smal bospad inslaan. 

Lees nu verder bij regel 16.

Richting Zuid - Noord

kaart 26, blz 103, regel 4

Na een tijdje krijgt u rechts bos en links weiland. Neem dan, ter hoogte van een informatiepaneel en een wandelwijzer, een smal bospad naar rechts.

Lees nu verder bij regel 6.

 

Printversie    Terug


Verbeterde routebeschrijving

Etappe Swolgen - Venlo

Kaart 27, blz 105

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 17-06-2017

 Ja

 n.v.t.

 n.v.t.

Een vijfsprong is tot viersprong verworden.

Richting Noord - Zuid

kaart 27, blz 105, regel 2

Dit komt uit op een landbouwweg die u links aanhoudend opgaat. Op een viersprong rechtdoor. 

Lees nu verder bij regel 4.

Richting Zuid - Noord

kaart 27, blz 105, regel 15

Hier rechts aanhouden. Op een viersprong rechtdoor gaan en goed 150 m verder rechts aanhoudend een bosweg opgaan.

Lees nu verder bij regel 17.

 

Printversie    Terug


Verbeterde routebeschrijving

Etappe Strabeek - Sint Pietersberg

Kaart 48, blz 183

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 07-05-2017

 Ja

 n.v.t.

 n.v.t.

Door de ondertunneling van de A2 door Maastricht is de kruising tussen de Scharnerweg en de N2 veranderd.

Richting Noord - Zuid

kaart 48, blz 183, regel 5

Na verkeerslichten heet het de Weth. van Caldenborghlaan. Deze naar links verder volgen. Twee maal op een rotonde rechtdoor gaan. Aan het eind bij het zebrapad oversteken en met een tunneltje onder het spoor doorgaan.  

Lees nu verder bij regel 10.

Richting Zuid - Noord

kaart 48, blz 183, regel 3

Aan de overzijde, bij Y-15770, de Scharnerweg opgaan richting Bemelen. Twee maal op een rotonde rechtdoor gaan. Kort na de tweede rotonde, bij Y-4341, op een splitsing rechtsaf, Wethouder van Caldenborghlaan. Bij stoplichten rechtdoor, Bemelerweg.  

Lees nu verder bij regel 8.

 

Printversie    Terug


Aansluiting met GR5

Etappe Strabeek- Sint Pietersberg

Kaart 50, blz 190

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 01-09-2016

 Gedeeltelijk

 n.v.t.

 1,1 km

Vanaf september 2016 is het eind- / startpunt van het Pieterpad verplaatst naar een nieuw uitzichtpunt boven de mergelgroeve, dit is opgenomen in de 9e druk. De GR5 zal naar verwachting begin 2017 ook haar route wijzigen en bij het nieuwe eind- / startpunt punt weer aansluiten op het Pieterpad. Wandelaars die tot die tijd aansluiting willen maken met de GR5 kunnen onderstaande route volgen vanaf het nieuwe eindpunt.

Richting Noord - Zuid

kaart 50, blz 191, regel 14 

Vanaf het eind- / startpunt via de asfaltweg teruglopen in de richting waar u vandaan kwam. Na ca. 500 m een onverharde weg linksaf nemen langs de groeve. Deze weg volgen. Na ca. 750 m, op een enigszins open plek en vlak voordat het pad weer naar beneden en het bos ingaat, komt van rechts een voetpad omhoog met de bekende wit-rode markering. Dit is de GR5. Op dit punt u rechtsaf naar beneden de GR5 volgen richting Hoek van Holland, of verder rechtdoor over de GR5, eerst naar Kanne en uiteindelijk naar Nice.

 

 

Printversie    Terug


Heeft u opmerkingen over deze druk klik dan hier.