Route -> deel I, 9e druk (2015)

Inhoud

Etappe

kaart

bladzijde

soort

Winsum - Groningen 4 39 Routewijziging
Zuidlaren - Rolde 13 69 Alternatieve route met hond
Rolde - Schoonloo 17-18 85-87 Mededeling
Holten - Laren 43 167 Routewijziging
       

In onderstaande teksten wordt met regelnummers gewerkt. Regels worden geteld vanaf de eerste zin van de routebeschrijving op een bladzijde. Regels met de etappe-aanduiding en over de bereikbaarheid, overnachten en horeca worden niet meegeteld. Wanneer u in de richting zuid-noord loopt worden de regels van de routebeschrijving in de noord-zuid richting ook niet meegeteld. Ook andere teksten dan de routebeschrijving (zoals bijvoorbeeld cursief gedrukte aanlooproutes) worden niet meegeteld.

De eerste en de laatste regel van de hieronder opgenomen nieuwe of verbeterde routebeschrijving zijn herkenbaar terug te vinden in uw boekje.

In de informatieblokjes rechtsboven elke wijziging is weergegeven of de gewijzigde route is gemarkeerd en of de wijziging noodzakelijk is. Wanneer de wijziging als noodzakelijk staat aangeduid, dan is het niet meer mogelijk om de route of de routebeschrijving uit de gids te gebruiken. Als de wijziging niet noodzakelijk is, betreft de wijziging een verbetering. U kunt in dat geval ook de route uit de gids nog volgen maar dit wordt niet aangeraden omdat in de meeste gevallen de markering de gewijzigde route zal aangeven. 


Routewijziging

Etappe Winsum - Groningen

Kaart 4, blz 39

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 29-12-2014

 ja

 nee

 2,4 km

Tussen boerderij Weidelust en Garnwerd is een nieuwe route door de weilanden ontwikkeld. Op deze route zijn honden niet toegelaten. Wandelaars met hond dienen daarom de route uit de gids te volgen. 

De nieuwe passage verloopt door weilanden. Wandelaars worden dringen verzocht het aangegeven pad te volgen en niet dwars door de weilanden te lopen.

Richting Noord - Zuid.

kaart 4, regel 17. 

Weer een klaphek passeren en het graspad aflopen tot het einde op een asfaltweg. Rechts afslaan en ca. 800 m verder, in een haakse bocht van de weg ter hoogte van huisnr. 2 (Weidelust) naar links een pad volgen door de weilanden, parallel aan de weg. Ca. 100 m voor de volgende boerderij naar rechts buigen, nog steeds door het weiland, een brede sloot met riet en een paar bomen links houdend. Voorbij het erf links achter de boerderij langs gaan, opnieuw een pad langs de rand van een weiland. Voor een sloot rechtsaf door de weilanden en langs de sloot tot voorbij de volgende boerderij. Dan naar links tussen twee houten schuren door naar de toegangsweg van de boerderij lopen. Deze geheel aflopen tot de rand van Garnwerd. Hier even links en dan rechtsaf het fietspad richting Groningen nemen.

Zie nu verder bij kaart 5,  regel 2.

Richting Zuid - Noord.

kaart 4, regel 1.

Linksaf slaan en direct daarna rechts een asfaltweg langs de Reitdiepdijk volgen (nr. 11) De weg eindigt bij een boerderij. Hier links aanhoudend tussen twee houten schuren door gaan. Daar voorbij rechtdoor het weiland inlopen en dan naar rechts een pad door de weilanden volgen in de richting van een paar andere boerderijen. Daar aangekomen naar links langs de rand van het weiland achter de boerderij langs lopen. Aan het einde even door een hek en direct weer de richting vervolgen tot de rand van het volgende weiland. Daar rechts in de richting van een weg gaan. Voor de weg naar links buigen en vervolgens parallel aan de weg blijven lopen tot het einde op een toegangsweg van een boerderij (Weidelust). Hier rechtsaf de asfaltweg volgen. Na ca. 800 m, kort voor Winsum, staat er links van de weg een bord “wandeling toegestaan”. Hier linksaf.  

Zie verder bij regel 3.

 

Printversie    Terug


Alternatieve route met hond 

Etappe Zuidlaren - Rolde

Kaart 13, blz 69

 

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte

 

 

 25-11-2011

 nee

 ja, met hond

 1 km

 

Het natuurreservaat de Gasterse Duinen is niet toegankelijk voor honden. Wandelaars met hond kunnen deze alternatieve route volgen. 

Richting Noord - Zuid.

kaart 13, regel 6.

Einde, haakse bocht links, dan aan het einde op T-kruising links. Iets verder voor een wildrooster bij de ingang van een natuurreservaat linksaf een smal nemen langs de rand van het reservaat. Aan het einde op een zandweg met naastliggend fietspad rechtsaf slaan. Vlak na huisnr. 1 linksaf een smal pad over de hei volgen. Verderop rechts houden. Op kruising rechtdoor.

Zie nu verder bij regel 13.

Richting Zuid - Noord.

kaart 13, regel 8.

Op kruising rechtdoor, zijpaden negeren. Uitgekomen op een brede zandweg met naastliggend fietspad, deze zandweg naar rechts volgen. Verderop een pad naar links bij een informatiebord en picknickbank (rechts) negeren, maar ca. 350 m verder bij een bord "Gasterse Duinen" en een blauw paaltje, linksaf een smal pad inslaan langs de rand van het reservaat. Ca. 300 m verder komt dit ter hoogte van een wildrooster uit op een breder pad. Dit pad naar rechts vervolgen. Voor een groot open veld een karrenspoor naar rechts inslaan. 

Zie verder bij regel 13.

    Printversie    Terug

Mededeling

Etappe Rolde - Schoonloo

Kaart 17-18, blz 85-87

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 10-02-2016

 nvt

 nvt

 nvt

Ten zuiden van het Meindersveen, op de grens van kaart 17 en 18, wordt de heide begraasd door een kudde Schotse Hooglanders. Deze kudde heeft voorheen op een plaats gelopen met veel publiek dat de koeien voerde. De beesten komen daardoor onmiddellijk op mensen af omdat ze hopen dat ze gevoerd worden. Dit kan intimiderend overkomen, maar is niet gevaarlijk.
 

Terug


Routewijziging

Etappe Holten - Laren (Gld.)

Kaart 43, blz 167

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 27-01-2017

 ja

 ja

 1,7 km

De passage over het erf van een boerderij aan de Drostendijk is niet meer mogelijk. De route is daarom aangepast.

Richting Noord - Zuid.

kaart 43, regel 4. 

Uitgekomen op een asfaltweg rechtsaf over de beek gaan en iets verder op een kruising bij P-23004 rechtsaf, Rietdijk, later Buisweerdweg. Neem bij P-23034 de asfaltweg links, Horstweg. Op een kruising met een asfaltweg (Warfveendijk) rechtdoor. Vervolgens, na huisnr. 11, een landbouweg naar links nemen. Aan het einde op een zandweg rechts. Op vijfsprong bij P-23032 rechtdoor, een asfaltweg (Horstweg).

Zie nu verder bij regel 11.

Richting Zuid - Noord

kaart 43, regel 3. 

Op vijfsprong bij P-23032 rechtdoor, zandweg (Vellerweg). Na ca. 800 m linksaf een landbouwweg inslaan langs een sloot en een bomenrij, het is de eerste links. Aan het einde op een asfaltweg rechtsaf. Op kruising rechtdoor, Horstweg en aan het einde bij P-23034, rechtsaf, Buisweerdweg, later Rietdijk. Op kruising bij P-23004 linksaf, Roudaalterweg.  Na de brug over de Schipbeek linksaf gaan over de dijk.

Zie nu verder bij regel 9.

   

Printversie    Terug


Heeft u opmerkingen over deze druk klik dan hier.