Route -> deel I, 9e druk (2015)

Inhoud

Etappe

kaart

bladzijde

soort

Winsum - Groningen 4 39 Routewijziging
Winsum - Groningen 5-6 41-43 Omleiding
Groningen - Zuidlaren 9 61 Omleiding
Zuidlaren - Rolde 13 69 Alternatieve route met hond
Rolde - Schoonloo 17-18 85-87 Mededeling
Holten - Laren 43 167 Routewijziging
       

In onderstaande teksten wordt met regelnummers gewerkt. Regels worden geteld vanaf de eerste zin van de routebeschrijving op een bladzijde. Regels met de etappe-aanduiding en over de bereikbaarheid, overnachten en horeca worden niet meegeteld. Wanneer u in de richting zuid-noord loopt worden de regels van de routebeschrijving in de noord-zuid richting ook niet meegeteld. Ook andere teksten dan de routebeschrijving (zoals bijvoorbeeld cursief gedrukte aanlooproutes) worden niet meegeteld.

De eerste en de laatste regel van de hieronder opgenomen nieuwe of verbeterde routebeschrijving zijn herkenbaar terug te vinden in uw boekje.

In de informatieblokjes rechtsboven elke wijziging is weergegeven of de gewijzigde route is gemarkeerd en of de wijziging noodzakelijk is. Wanneer de wijziging als noodzakelijk staat aangeduid, dan is het niet meer mogelijk om de route of de routebeschrijving uit de gids te gebruiken. Als de wijziging niet noodzakelijk is, betreft de wijziging een verbetering. U kunt in dat geval ook de route uit de gids nog volgen maar dit wordt niet aangeraden omdat in de meeste gevallen de markering de gewijzigde route zal aangeven. 


Routewijziging

Etappe Winsum - Groningen

Kaart 4, blz 39

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 12-10-2018

 ja

 nee

 4 km

Bij Oldenzijl is het pad een klein stukje verlegd door een boomgaard en tussen boerderij Weidelust en Garnwerd is een nieuwe route door de weilanden ontwikkeld. 

Richting Noord - Zuid.

kaart 4, regel 11. 

Aan het einde de verharde weg schuin naar rechts oversteken, en via een weiland met bordje “wandelen toegestaan” verder rechtdoor langs een sloot gaan. Ter hoogte van een boerderij (rechts) min of meer rechtdoor gaand door een dubbel klaphek gaan, een pad door een boomgaard. Door nog een (klap)hek gaan en dan naar links een breed graspad volgen tot een asfaltweg. Rechts afslaan. In een haakse bocht van de weg ter hoogte van huisnr. 2 (Weidelust) even rechtdoor lopen en dan naar links een betonpad volgen door de weilanden, parallel aan de weg. Voor de volgende boerderij buigt het naar rechts, van de weg af. Dit pad met een paar bochten steeds blijven volgen tot het einde aan de rand van Garnwerd. Hier even links en dan rechtsaf het fietspad richting Groningen nemen.

Zie nu verder bij kaart 5,  regel 2.

Richting Zuid - Noord.

kaart 4, regel 1.

Linksaf slaan en direct daarna rechts een betonpad langs de Reitdiepdijk volgen. Ter hoogte van een boerderij wordt het smaller. Het betonpad steeds blijven volgen, na een paar bochten loopt het parallel naast de weg. Aan het einde, waar de weg naar rechts buigt, rechtsaf verder gaan langs de weg. Na ca. 800 m, kort voor Winsum, staat er links van de weg een bord “wandeling toegestaan”. Hier linksaf. U komt op een dam tussen weilanden door. Na ruim 250 m rechts door een (klap)hek gaan en vervolgens schuin links een pad door een boomgaard volgen. Na een dubbel klaphek min of meer rechtdoor gaand de rand van een weiland met een brede sloot (links) volgen tot het einde op een asfaltweg. De weg schuin naar rechts oversteken en een smal asfaltpad opgaan. 

Zie verder bij regel 9.

 

Printversie    Terug


Omleiding

Etappe Winsum - Groningen

Kaart 5-6, blz 41-43

 

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte

 

 

 26-09-2018

 nee

 ja

 4 km

 

De brug over het van Starkenborghkanaal (kaart 6) is door een aanvaring gestremd. Het is onbekend hoe lang de reparatie zal duren. Wandelaars kunnen in de tussentijd gebruik maken van de westelijk gelegen Dorkwerderbrug.

Richting Noord - Zuid.

kaart 5, regel 13. 

Dit pad brengt u, krap 1 km verder weer op de gewone weg, die u naar links opgaat. Even verder over de brug gaan en direct rechtsaf het fietspad langs het Reitdiep volgen. Ruim 1 km verder rechtsaf met de Platvoetsbrug over het Reitdiep gaan. Bij de volgende brug (Dorkwerderbrug) linksaf over het van Starkenborghkanaal en vervolgens weer links langs de andere oever richting Groningen (doodlopende weg). Iets verder de Dorkwerdersluis passeren en rechtdoor 1,5 km lang het fietspad langs het van Starkenborghkanaal volgen tot de volgende brug (Paddepoelsterbrug). Schuin rechtsaf, de asfaltweg tussen de brugwachterswoning en een boerderij ingaan, Paddepoelsterweg.

Zie nu verder bij kaart 6, regel 5.

Richting Zuid - Noord.

kaart 6, regel 12.

Eerst komt u uit bij het van Starkenborghkanaal. Voor het kanaal, linksaf het fietspad langs het kanaal volgen, Sprikkenburg. Na ca. 1,5 km rechtdoorgaand de Dorkwerdersluis passeren. Langs het kanaal blijven lopen tot de volgende brug (Dorkwerderbrug). Hier rechtsaf over het kanaal gaan en direct na de brug, bij Y6713 weer rechts langs de andere oever, E.H. Woltersweg. Aan het einde via de Platvoetsbrug het Reitdiep oversteken en het fietspad naar links volgen langs het Reitdiep totaan de brug bij Wierumerschouw. Linksaf over de brug gaan. Een eindje over de brug, waar de weg haaks naar links buigt, rechtdoor gaan.

Zie verder bij Kaart 5, regel 5.

   

Printversie    Terug


Omleiding

Etappe Groningen - Zuidlaren

Kaart 9, blz 61

 

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte

 

 

 15-10-2018

 ja

 ja

 2,3 km

 

Tussen 15 oktober en 9 november 2018 wordt er in Haren gewerkt aan een watertransportleiding. Het Pieterpad wordt hierbij gekruist ter hoogte van de kruising van de Moarweg met de Emmalaan. Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om hier te passeren. Er is een omleiding tussen de rotonde bij het Postiljonmotel van Haren en paviljoen Sassenhein aan de Lutsborgsweg in Haren. De omleidingsroute staat hieronder in blauw aangegeven. De extra lengte is ca. 500 meter.

   

Printversie    Terug


Alternatieve route met hond 

Etappe Zuidlaren - Rolde

Kaart 13, blz 69

 

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte

 

 

 25-11-2011

 nee

 ja, met hond

 1 km

 

Het natuurreservaat de Gasterse Duinen is niet toegankelijk voor honden. Wandelaars met hond kunnen deze alternatieve route volgen. 

Richting Noord - Zuid.

kaart 13, regel 6.

Einde, haakse bocht links, dan aan het einde op T-kruising links. Iets verder voor een wildrooster bij de ingang van een natuurreservaat linksaf een smal nemen langs de rand van het reservaat. Aan het einde op een zandweg met naastliggend fietspad rechtsaf slaan. Vlak na huisnr. 1 linksaf een smal pad over de hei volgen. Verderop rechts houden. Op kruising rechtdoor.

Zie nu verder bij regel 13.

Richting Zuid - Noord.

kaart 13, regel 8.

Op kruising rechtdoor, zijpaden negeren. Uitgekomen op een brede zandweg met naastliggend fietspad, deze zandweg naar rechts volgen. Verderop een pad naar links bij een informatiebord en picknickbank (rechts) negeren, maar ca. 350 m verder bij een bord "Gasterse Duinen" en een blauw paaltje, linksaf een smal pad inslaan langs de rand van het reservaat. Ca. 300 m verder komt dit ter hoogte van een wildrooster uit op een breder pad. Dit pad naar rechts vervolgen. Voor een groot open veld een karrenspoor naar rechts inslaan. 

Zie verder bij regel 13.

    Printversie    Terug

Mededeling

Etappe Rolde - Schoonloo

Kaart 17-18, blz 85-87

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 10-02-2016

 nvt

 nvt

 nvt

Ten zuiden van het Meindersveen, op de grens van kaart 17 en 18, wordt de heide begraasd door een kudde Schotse Hooglanders. Deze kudde heeft voorheen op een plaats gelopen met veel publiek dat de koeien voerde. De beesten komen daardoor onmiddellijk op mensen af omdat ze hopen dat ze gevoerd worden. Dit kan intimiderend overkomen, maar is niet gevaarlijk.
 

Terug


Routewijziging

Etappe Holten - Laren (Gld.)

Kaart 43, blz 167

Datum:

Gemarkeerd:

Noodzakelijk:

Lengte:

 27-01-2017

 ja

 ja

 1,7 km

De passage over het erf van een boerderij aan de Drostendijk is niet meer mogelijk. De route is daarom aangepast.

Richting Noord - Zuid.

kaart 43, regel 4. 

Uitgekomen op een asfaltweg rechtsaf over de beek gaan en iets verder op een kruising bij P-23004 rechtsaf, Rietdijk, later Buisweerdweg. Neem bij P-23034 de asfaltweg links, Horstweg. Op een kruising met een asfaltweg (Warfveendijk) rechtdoor. Vervolgens, na huisnr. 11, een landbouweg naar links nemen. Aan het einde op een zandweg rechts. Op vijfsprong bij P-23032 rechtdoor, een asfaltweg (Horstweg).

Zie nu verder bij regel 11.

Richting Zuid - Noord

kaart 43, regel 3. 

Op vijfsprong bij P-23032 rechtdoor, zandweg (Vellerweg). Na ca. 800 m linksaf een landbouwweg inslaan langs een sloot en een bomenrij, het is de eerste links. Aan het einde op een asfaltweg rechtsaf. Op kruising rechtdoor, Horstweg en aan het einde bij P-23034, rechtsaf, Buisweerdweg, later Rietdijk. Op kruising bij P-23004 linksaf, Roudaalterweg.  Na de brug over de Schipbeek linksaf gaan over de dijk.

Zie nu verder bij regel 9.

   

Printversie    Terug


Heeft u opmerkingen over deze druk klik dan hier.