Route


Langs de route

Toeristische en cultuurhistorische informatie per plaats.


GPS tracks

Actuele GPS tracks en Waypoints, inclusief de meest recente routewijzigingen.


Omleidingen, opbrekingen en routewijzigingen:

 

De route en de routebeschrijving van het Pieterpad worden voortdurend aangepast. Soms omdat de situatie is veranderd,  soms omdat de bestaande route minder aantrekkelijk is geworden of omdat er zich een beter alternatief heeft 

aangediend.  

Om toch zonder verdwalen het Pieterpad te kunnen volgen treft u hier informatie aan over al deze zaken. Welke teksten voor u relevant zijn is afhankelijk van de druk die u in uw bezit heeft. In het Colofon van de gids (aan de binnenzijde van de omslag) treft u het nummer en jaartal aan van de druk. Kiest u hiernaast a.u.b. voor het deel en de druk waarvan u informatie wilt.

Als u in het bezit bent van een druk die ouder is dan hiervoor genoemd, dan wordt u geadviseerd om een recente druk aan te schaffen.

Deel I

 

 

6e druk, 2002

 

7e druk, 2005

 

 

 

8e druk, 2008

Deel II

 

 

6e druk, 2002

 

7e druk, 2005

 

 

 

8e druk, 2010


De laatste druk van deel I is druk 9 van 2015

De laatste druk van deel II is druk 8 van 2010


Heeft u ondervonden dat de route(beschrijving) niet klopt? Bericht u ons daar dan alstublieft van zodat wij de route, de routebeschrijving of de markering zonodig kunnen aanpassen. Klik hier voor meer informatie.