Route


Langs de route

Toeristische en cultuurhistorische informatie per plaats.


 

Omleidingen, opbrekingen en routewijzigingen:

 

De route en de routebeschrijving van het Pieterpad worden voortdurend aangepast. Soms omdat de situatie is veranderd,  soms omdat de bestaande route minder aantrekkelijk is geworden of omdat er zich een beter alternatief heeft 

aangediend.  

Om toch zonder verdwalen het Pieterpad te kunnen volgen treft u hier informatie aan over al deze zaken. Welke teksten voor u relevant zijn is afhankelijk van de druk die u in uw bezit heeft. In het Colofon van de gids (aan de binnenzijde van de omslag) treft u het nummer en jaartal aan van de druk. Kiest u hiernaast a.u.b. voor het deel en de druk waarvan u informatie wilt.

Als u in het bezit bent van een druk die ouder is dan hiervoor genoemd, dan wordt u geadviseerd om een recente druk aan te schaffen.


Deel 1

8e druk, 2008

9e druk, 2015

 


Deel 2

8e druk, 2010

9e druk, 2016

 

De laatste druk van deel I is druk 9 van 2015

De laatste druk van deel II is druk 9 van 2016


Heeft u ondervonden dat de route(beschrijving) niet klopt? Bericht u ons daar dan alstublieft van zodat wij de route, de routebeschrijving of de markering zonodig kunnen aanpassen. Klik hier voor meer informatie.