reageren -> opgave van accommodaties


Voor opname in de accommodatielijst van het Pieterpad gelden de volgende (beperkte) voorwaarden. 

 • de volgende soorten van accommodaties kunnen worden opgenomen: logies en ontbijt bij particulieren, hotels, pensions, jeugdherbergen, kampeerterreinen, trekkershutten, cafés, e.d;
 • overnachtings-accommodatie dient in elk geval voor een enkele overnachting beschikbaar te zijn;
 • overnachtings-accommodatie mag maximaal 2 kilometer van de route verwijderd zijn;
 • horeca-accommodatie dient aan of in de directe nabijheid van de route gelegen te zijn. Van plaatsen die een begin- of eindpunt van een etappe vormen worden als regel geen horeca-accommodaties opgenomen;
 • de accommodatie moet in voldoende mate ten behoeve van wandelaars zijn geopend;
 • de accommodatie dient te worden aangemeld door degene die de accommodatie drijft.

Aan een vermelding zijn geen kosten verbonden. 

Indien u opgenomen wilt worden in de accommodatielijst van het Pieterpad stuurt een e-mail of brief met de volgende gegevens:

 • het soort accommodatie
 • de naam van de accommodatie / de naam van degene die de accommodatie aanbiedt
 • het adres (straat en huisnummer, postcode, plaats)
 • het telefoonnummer
 • e-mail adres of homepage
 • openingstijden of gedeelte van het jaar waarin de accommodatie wordt aangeboden.
 • indien de accommodatie buiten de bebouwde kom is gelegen dient u tevens een kaartje mee te sturen waarop de ligging van de accommodatie duidelijk is aangegeven.

Wanneer de aanmelding per e-mail wordt gedaan en er geen e-mailadres wordt opgegeven, wordt het e-mailadres van de afzender opgenomen. Wanneer dat niet wenselijk is, moet u dat uitdrukkelijk vermelden.

De samenstellers behouden zich het recht voor om accommodaties zonder opgaaf van redenen te weigeren of van de accommodatielijst te verwijderen. 

U kunt accommodaties opgeven via post of e-mail. Voor een aanmelding per e-mail klikt u hier.

Voor een schriftelijke opgave stuurt u een briefje naar:

Werkgroep Pieterpad

Pastoor van de Loolaan 2

6823 BC  Arnhem

Lees hier ook enkele tips hoe u de vindbaarheid van uw accommodatie op internet kunt verbeteren.


Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met persoonsgegevens lees dan onze privacyverklaring.