algemeen -> markering

Het Pieterpad is gemarkeerd. Daarvoor is gebruik gemaakt van de internationaal gebruikelijke wit-rode strepen voor lange-afstand wandelpaden. Deze zijn zoveel mogelijk aangebracht op bestaande opstallen zoals verkeerspalen, grote stenen, hekken, bomen e.d. Soms zijn speciale paaltjes geslagen met een wit-rode markering.

Voor de markering worden de volgende tekens gebruikt:

Basisteken

Richtingsverandering.

Verkeerde richting

De routebeschrijving en kaartjes uit de gids en de markering in het veld ondersteunen elkaar. U moet zich niet uitsluitend op één ervan verlaten. Vooral de markering is kwetsbaar, aangezien paaltjes en merktekens nog wel eens sneuvelen over overgroeien. Houdt daarom de routebeschrijving uit de gids onderweg goed bij.

Er is zogenaamd "minimaal" gemarkeerd. Dat wil zeggen slechts daar, waar twijfel zou kunnen ontstaan over de te volgen route. Dit betekent o.a. dat op kruispunten, waar u rechtdoor moet gaan, niet altijd een markering is aangebracht. Op lange, ononderbroken stukken is af en toe een herinneringsteken aangebracht.

Mocht u bij toeval terecht komen op oude, inmiddels gewijzigde delen van de route, dan kunt u daar veelal nog markeringen aantreffen. Ten behoeve van degenen, die nog met oude drukken wandelen zijn die markeringen (nog) niet verwijderd.

Sinds 1991 zijn delen van lange-afstands-wandelpaden van het Wandelplatform LAW, o.a. van het Pieterpad, tevens in gebruik als NS-wandelingen. De verbindende routes met het openbaar vervoer zijn gemarkeerd met het basisteken met in het witte veld het NS-vignet.

Naast de wit-rode markeringen kunt u ook geel-rode markeringen tegenkomen. Deze worden gebruikt voor zogenaamde streekpaden.