Privacyverklaring


De Stichting Pieterpad verzamelt geen gegevens over u. Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt voor het bestellen van een oorkonde of badge worden uitsluitend gebruikt voor het kunnen produceren en toesturen van de oorkonde of badge. Deze gegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan andere partijen. De gegevens die betrekking hebben op een bestelling worden maximaal 5 jaar bewaard in onze systemen.

Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt ten behoeve van opname op de accommodatielijst worden uitsluitend gebruikt voor dat doel. Deze gegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan andere partijen. Ook worden deze gegevens niet opgeslagen. Alleen de e-mails die betrekking hebben op de plaatsing op de accommodatielijst worden maximaal 5 jaar bewaard in onze systemen. De verstrekte gegevens worden uiteraard wel gebruikt voor opname en publicatie op de accommodatielijst. Ook gebruiken wij deze gegevens om contact met u te kunnen zoeken in het geval er vragen of opmerkingen zijn over de accommodatie.  

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met u gegevens, stuur dan een een mail naar post@pieterpad.nl